MOFIMI

Mohim përgjegjësie dhe informacione të përgjithshme mbi temat mjekësore:

Përmbajtja e paraqitur këtu nuk është një zëvendësim për një diete të balancuar dhe të larmishme
dhe një mënyrë jetese të shëndetshme.
Ato nuk përbëjnë rekomandim apo reklamë për metodat diagnostike, trajtimet apo barnat e përshkruara apo të përmendura.Tekstet nuk pretendojnë të jenë të plota dhe as nuk mund të garantohet aktualiteti, korrektësia dhe ekuilibri i informacionit të dhënë. Tekstet nuk zëvendësojnë në asnjë mënyrë këshillat profesionale të mjekut ose farmacistit dhe nuk mund të përdoren si bazë për diagnostikimin e pavarur dhe fillimin, ndryshimin ose përfundimin e trajtimit të sëmundjeve. Nëse keni pyetje apo ankesa shëndetësore, konsultohuni gjithmonë me mjekun tuaj të besuar! Vitamina Lounge dhe partnerët e saj të ekskluzivitetit nuk marrin përsipër asnjë përgjegjësi për çdo shqetësim ose dëmtim që rezulton nga përdorimi i informacionit të paraqitur këtu. Ju lutemi vini re gjithashtu mohimin e përgjithshëm.