Infuzionet me Vitamina

Ob kraftlos, angespannt oder fahl und blass im Gesicht: Vitamin-Infusionen sind speziell für gesundheitsbewusste, moderne Menschen geeignet und an ihre individuellen Bedürfnisse anpassbar. Alle Inhaltsstoffe werden von den unabhängigen Partnerärzten nach einer genauen Voruntersuchung entweder vereinzelt oder in bestimmten Mengen verabreicht.

INFUZIONET E VITAMINAVE NË NJË VËSHTRIM
Basen-Infusion<br> <span class="pro-price"> 120€</span>
Basen-Infusion
120€
Juicy-Infusion<br> <span class="pro-price"> 70€</span>
Juicy-Infusion
70€
WORKOUT-BOOSTER-INFUSION <br> <span class="pro-price"> 160€</span>
WORKOUT-BOOSTER-INFUSION
160€
IMMUN-BOOSTER-INFUSION <br> <span class="pro-price"> 180€</span>
IMMUN-BOOSTER-INFUSION
180€
DETOX-INFUSION <br> <span class="pro-price"> 190€</span>
DETOX-INFUSION
190€
ANTI-HANGOVER-INFUSION <br> <span class="pro-price"> 160€</span>
ANTI-HANGOVER-INFUSION
160€
ANTI-AGING-INFUSION <br> <span class="pro-price"> 200€</span>
ANTI-AGING-INFUSION
200€
DAILY ENERGY INFUSION<br> <span class="pro-price"> 90€</span>
DAILY ENERGY INFUSION
90€

Rrezik! Sasitë nuk janë të detyrueshme dhe mund të ndryshojnë. Suplementet dietike nuk duhet të përdoren si zëvendësim për një dietë të ekuilibruar dhe të larmishme. Të gjitha shërbimet në vendet e Vitamina Lounge kryhen nga mjekë të pavarur dhe mjekë alternativë (Gjermani); mjeku ose mjeku alternativ (Gjermani) vendos se si të administrohet infuzioni dhe sasia e përbërësve pas një anamneze të kujdesshme ose analizë gjaku. Ju lutemi vini re mohimin e përgjegjësisë.

*Përbërësit e infuzioneve mund të administrohen individualisht ose në sasi specifike. Vendimi i takon vetëm mjekut mjekues ose naturopatit (Gjermani), pas një ekzaminimi paraprak të detajuar. Këto nuk janë produkte ose produkte nga Vitamin Lounge GmbH, përbërësit merren nga mjekë të pavarur partnerë ose praktikues alternativë (Gjermani) nga farmacitë. Në rast efektesh anësore ose ankesash, ju lutemi konsultohuni menjëherë me mjekun mjek ose naturopatin (Gjermani).

Shënim i mëtejshëm:

Rezervimi i shërbimeve të paraqitura në platformën Vitamin Lounge bëhet ekskluzivisht ndërmjet mjekut ose naturopatit të pavarur. Të gjitha të drejtat që rrjedhin nga përfundimi i rezervimit duhet të pretendohen ekskluzivisht kundër mjekut ose mjekut jo-mjekësor (Gjermani).